Kursus i brug af radar satellit data

DTU SPACE og SpaceAcademy@DK afholdt i sidste uge et 2-dages kursus, INTRODUCTION TO SAR DATA AND APPLICATION i anvendelser af radarsatellitbilleder. Kurset blev afholdt i Lyngby som et internationalt kursus i samarbejde med RUS konsortiet. Kurset havde fokus på praktisk anvendelse af SAR data til klassifikation af landbrugsafgrøder i kombination med optiske data og til monitering af landhævninger. Der var stor søgning til kurset, der havde deltagere fra private virksomheder såvel som fra myndigheder og universiteter. DTU SPACE og Sandholt ApS stod for den teoretiske del af kurset, og RUS konsortiet afviklede de praktiske hands-on øvelser. Kurset vil komme til at indgå som en del af RUS-konsortiets portefølje af e-learnings kurser og være tilgængeligt online.

Glade og trætte kursister og undervisere på DTU efter veloverstået kursus

Kursets indhold er kort skitseret nedenfor.

Dag 1 – Land cover og afgrødeklassifikation

Den første forelæsning vil give en kort introduktion til satellit sensorer og data, med vægt på informationsindhold og komplementaritet af SAR (Sentinel-1) og optiske data (Sentinel-2). Den anden forelæsning vil fokusere på feature extraction og introducere forskellige typer klassifikationsalgoritmer (for eksempel Bayisian, K-means, Random forest). Deres fordele og ulemper vil blive diskuteret med særlig fokus på kombination af satellitdata fra forskellige bølgelængdeintervaller og på multi-temporal data. Hvad angår SAR, vil også den speckle støj i billedet og dens indflydelse på klassifikation blive introduceret. Den praktiske øvelse går ud på at demonstrere hvordan en tidsserie af optiske og SAR data (Sentinel 1 og Sentinel 2) kan anvendes til klassifikation af land cover og afgrødeklassifikation i Danmark.

 

DAG 2 – Sentinel-1 InSAR-processering til monitering af landhævninger

Den første forelæsning vil give en top-down introduktion til SAR interferometri (InSAR) med vægt på dets anvendelse til måling af overflade deformationer. Principper, anvendelighedskrav og hovedfejlkilder til InSAR-teknikker vil blive præsenteret ud fra eksempler og dækker de relevante teoretiske begreber. Den anden forelæsning vil behandle specifikke egenskaber for Sentinel-1 SAR Terrain Observation med Progressive Scans (TOPS) – mode og diskutere de behandlingstrin, der kræves for at udføre InSAR-deformationsmålinger. Den praktiske øvelse går ud på at demonstrere InSAR konceptet til at detektere og monitere terrænbevægelser med Sentinel-1 data, ved et case studie, der vurderer langsigtede landsænkningsmønstre i Vestdanmark.

Undervisere:

Henning Skriver, DTU SPACE
Inge Sandholt, Sandholt ApS / DTU SPACE
John Peter Merryman Boncori, DTU SPACE
Miguel Castro Gómez, Serco
Tereza Šmejkalová, Serco

LINKS:

https://rus-training.eu/training/introduction-to-sar-data-and-application

https://www.space.dtu.dk/

https://www.sandholt.eu/